• Visit from Leadership Kauai
  • Kaneioluma Project in San Franciso Chronicle
  • 2017 Koloa Days Historical Presentation
  • Visit from E Alu Pū
  • Generous Donations from Kiahuna Plantation
  • Visit from Kekaha Elementary Students
  • Kaneiolouma in San Francisco Chronicle
  • Uncle Billy on Outside TV
  • Kauai Midweek Magazine Cover Story
  • Video Interview with CKTV Students

Ke Ano o Kaneiolouma

Ma ka nana ana i ka inoa o ‘Kaneiolouma’, manaoia o ke ano nui o ua inoa nei, oia o Kane, ke akua, iloko o ke kanoa awa, oia hoi, he ‘olo’. Oiai pela ke kii o ke keena nui loa o ke kahua nei he olo a he punawai no ma ka papaku o ia keena, he manao kupono no paha he hoomalu o Kane maluna o keia kahua nei. 

Nui na mea o Kaneiolouma nei i maopopo ole i keia wa, e like me ka hoohanaia ana o keia kahua, ina ma ke ano he heiau a i ole he kauhale. O na kahuna naauao i ike, ua pau lakou i na makahiki 1800 paha, a ua koe ole kekahi kahuna mai ia manawa mai e hoike mai ai i na hana ma Kaneiolouma nei. O ka ike i loaa, mai ka waha mai no o na kamaaina, a mai na palapala like ole mai he kakaikahi no. 

The Realm of the Gods

The name, Kānei‘olouma (Kāne-i- ‘olo-uma), can be understood to be ‘Kāne’, the god of fresh water and ‘awa (kava) inside an ‘awa serving bowl. ‘Olo (or kānoa) is a serving bowl for ‘awa, a traditional ceremonial drink. Uma is concave like the floor of the arena of Kānei‘olouma heiau. 

The four principle gods in Hawaiian tradition are Kāne (god of creation and freshwater), Kanaloa (god of the ocean and the underworld), Lono (god of agriculture and fertility), and Kū (god of the forests and war). These gods can be represented as wooden or stone figures or in other ways. The gods Kāne, Kanaloa, and Lono all were honored at the Kānei‘olouma Heiau, while the nearest Heiau for the god Kū was located in Koloa town.